Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Upload plików z Web klienta do serwera"

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaWebDir.
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaWeb lub PmaPanel..

Zostanie wytworzony nowy obiekt PmaWebDir. Ten posiada skrypty w zdarzeniu onPageModify do wytworzenia strony html do uploadu pliku. A w zdarzeniu onPageAction do opracowania oraz zapisu przyjętego pliku.

W dynamicznej stronie html w zdarzeniu onPageModify można określić typ pliku jaki może klient do serwera wysłać oraz czy może wysłać grupowo większą ilość plików.

Na przykład: Zezwól grupowe wysyłanie plików ograniczone na typy png, jpg oraz jpeg. Wtedy odpowiedni wiersz skryptu należy skorygować w następujący sposób:

<input id="fileupload" name="myfile" type="file" accept=".png,.jpg,.jpeg" multiple/>
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Upload".
Przykład:
Skrypt w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton, który otworzy stronę upload.htm obiektu PmaWebDir do wyboru oraz wysłanie pliku do serwera.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Upload", "file:upload.htm", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.