Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Tekst wprowadzony do właściwości pEvent.PageString w zdarzeniu onPageModify"

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaWebDir.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Podstawowa / Podobiekty obiektu PmaWeb".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaWeb lub PmaPanel.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Dir".
© MICROSYS, spol. s r.o.