Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaWeb"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
 
Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaWebDir - Web přístup ke složce na disku s jeho soubory: Vytvoří objekt typu PmaWebDir.
- PmaWebInfo - Web INFO systém: Vytvoří objekt typu PmaWebInfo.
- PmaWebFolder - Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů: Vytvoří objekt typu PmaWebFolder.
- PmaWebLang - Web jazykové verze: Vytvoří objekt typu PmaWebLang.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice