Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaGlobal"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
 
Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPrototype - Prototyp: Vytvoří objekt typu PmaPrototype.
- PmaPmgPrototype - Globální Pmg prototyp: Vytvoří objekt typu PmaPmgPrototype.

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice