Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaComm"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
 
Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaCommGroup - Data komunikace: Vytvoří objekt typu PmaCommGroup.
- PmaCommMsg - Komunikační zpráva: Vytvoří objekt typu PmaCommMsg.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice