Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaComm"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.