Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaPanel"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoří Pma objekt se základním přednastavením
- Obrazy (PmaPanel): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice