Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaComm - Komunikace"

Vytvoří objekt PmaComm nebo komplexnější předkonfiguraci více objektů.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Komunikační ovladač
Tyto předkonfigurace jsou pouze minimální nebo obecné.
Konkrétní předkonfigurace jsou zařazeny ve skupině "Komunikace" v okně zobrazeném při zakládání nového objektu (v objektu PmaRoot nebo PmaFolder.)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.