Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / Allen Bradley - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm s podobjekty PmaCommGroup a PmaCommMsg.Dokončení nastavení a konfigurace komunikace: Po založení této předkonfigurace je nutno aplikaci spustit. Tím se v objektu PmaCommMsg v události onStart vyvolá metoda Run. Ta v události onEndOfTransfer vytvoří soubor ABradleyVarCfg.txt na cestě $.path("cfg"). Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC automatu. (Po vytvoření souboru "ABradleyVarCfg.txt" objekt PmaCommMsg dále není potřebný a lze ho smazat nebo Zakázat objekt při spuštění aplikace.)

Po zastavení aplikace lze v objektu PmaCommGroup vytvořit proměnné, které se v konfigurátoru "Název" napojí na požadované proměnné v PLC automatu.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Typ PLC
0 = Control/Compact/..Logix - Bude se komunikovat s PLC typu ControlLogix, CompactLogix nebo dalšímí typy ..Logix.
1 = Micro850/870 firmware21- - Bude se komunikovat s PLC automaty typu Micro850 nebo Micro870 se zastaralým firmware 21.
Tento firmware neumožňuje příjem více proměnných najednou (MultiRead) a proto se každá proměnná musí přenášet v samostatné zprávě (SingleRead).
2 = Micro850/870 firmware22+ - Stejné jako typ 1 ale s novějším firmware 22 a výše.
Umožňuje čtení více proměnných v jedné zprávě (MultiRead).
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení proměnných z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení jmen všech proměnných z PLC automatu a uloží tento seznam do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.