Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Allen Bradley - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří objekt PmaComm s podobjekty PmaCommGroup a PmaCommMsg.Dokončení nastavení a konfigurace komunikace: Po založení této předkonfigurace je nutno aplikaci spustit. Tím se v objektu PmaCommMsg v události onStart vyvolá metoda Run. Ta v události onEndOfTransfer vytvoří na cestě $.path("cfg") soubor "ABradleyVarCfg.txt". Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC automatu. (Po vytvoření souboru "ABradleyVarCfg.txt" objekt PmaCommMsg dále není potřebný a lze ho smazat nebo Zakázat objekt při spuštění.)

Po zastavení aplikace lze v objektu PmaCommGroup vytvořit proměnné, které se konfigurátorem Název napojí na požadované proměnné v PLC automatu.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení proměnných z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení jmen všech proměnných z PLC automatu a tento seznam uloží do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice