Promotic

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / Allen Bradley - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří objekt PmaComm s podobjekty PmaCommGroup a PmaCommMsg.Dokončení nastavení a konfigurace komunikace: Po založení této předkonfigurace je nutno aplikaci spustit. Tím se v objektu PmaCommMsg v události onStart vyvolá metoda Run. Ta v události onEndOfTransfer vytvoří soubor ABradleyVarCfg.txt na cestě $.path("cfg"). Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC automatu. (Po vytvoření souboru "ABradleyVarCfg.txt" objekt PmaCommMsg dále není potřebný a lze ho smazat nebo Zakázat objekt při spuštění.)

Po zastavení aplikace lze v objektu PmaCommGroup vytvořit proměnné, které se konfigurátorem Název napojí na požadované proměnné v PLC automatu.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení proměnných z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení jmen všech proměnných z PLC automatu a tento seznam uloží do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.