Promotic

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Sestava komunikace s daty a obrazem protokolem EtherNetIP/CIP (pro ControlLogix, CompactLogix, ...)"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Allen Bradley - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Po založení této předkonfigurace a přeložení obrazů je nutno spustit aplikaci a ze seznamu obrazů otevřít obraz "AllenBradley - VarCfg".
Tlačítkem v tomto panelu je spuštěna metoda PmaCommMsg.Run, která v události onEndOfTransfer vytvoří soubor "#cfg:ABradleyVarCfg.txt". Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC automatu. A současně je zobrazena v obrazu.

Po zastavení aplikace pak lze "napojit" proměnné objektu PmaData v ExtComm v konfigurátoru "ItemID" na požadované proměnné v PLC automatu. Po opětovném spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obrazu Allen Bradley - Data. (Objekt PmaCommMsg a obraz PanelVarCfg už není dále k fungování komunikace nutný.)

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "AllenBradleyCIP"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení proměnných z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení jmen všech proměnných z PLC automatu a tento seznam uloží do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit obraz pro spuštění a načtení jmen proměnných z PLC automatu.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také seznam jmen proměnných po úspěšné komunikaci.

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.