Promotic

Předkonfigurace "PmABradleyCIP - Sestava komunikace s daty a obrazem protokolem EtherNetIP/CIP (pro ControlLogix, CompactLogix, ...)"

Konfigurace komunikačního ovladače PmABradleyCIP.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / Allen Bradley - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Po založení této předkonfigurace a přeložení obrazů je nutno spustit aplikaci a ze seznamu obrazů otevřít obraz "AllenBradley - VarCfg".
Tlačítkem v tomto panelu je spuštěna metoda PmaCommMsg.Run, která v události onEndOfTransfer vytvoří soubor "#cfg:ABradleyVarCfg.txt". Soubor obsahuje stromovou strukturu proměnných vytvořených projektantem v PLC automatu. A současně je zobrazena v obrazu.

Po zastavení aplikace pak lze "napojit" proměnné objektu PmaData v ExtComm v konfigurátoru "ItemId" na požadované proměnné v PLC automatu. Po opětovném spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obrazu Allen Bradley - Data. (Objekt PmaCommMsg a obraz PanelVarCfg už není dále k fungování komunikace nutný.)

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "AllenBradleyCIP"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Typ PLC
0 = Control/Compact/..Logix - Bude se komunikovat s PLC typu ControlLogix, CompactLogix nebo dalšímí typy ..Logix.
1 = Micro850/870 - Bude se komunikovat s PLC automaty typu Micro850 nebo Micro870.
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení proměnných z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení jmen všech proměnných z PLC automatu a tento seznam uloží do souboru "ABradleyVarCfg.txt".
Vytvořit obraz pro spuštění a načtení jmen proměnných z PLC automatu.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také seznam jmen proměnných po úspěšné komunikaci.

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.