Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmABradleyCIP - Zestaw komunikacji z danymi i panelem poprzez protokół EtherNetIP/CIP (dla ControlLogix, CompactLogix, ...)"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmABradleyCIP.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / Allen Bradley - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel służy do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej i po kompilacji paneli graficznych jest konieczne uruchomić aplikację i z listy paneli otworzyć panel "AllenBradley - VarCfg".
Przy pomocy przycisku w tym panelu jest uruchamiana metoda PmaCommMsg.Run, która w zdarzeniu onEndOfTransfer wytworzy plik "#cfg:ABradleyVarCfg.txt". Plik zawiera strukturę drzewiastą zmiennych w sterowniku PLC wytworzonych przez projektanta. Ta lista jest równocześnie wyświetlona w panelu.

Po zatrzymaniu aplikacji można wtedy "podłączyć" zmienne obiektu PmaData w ExtComm w konfiguratorze "ItemId" do wymaganych zmiennych w sterowniku PLC. Po ponownym uruchomieniu aplikacji można obserwować te zmienne w panelu Allen Bradley - Data. (Obiekt PmaCommMsg i panel "PanelVarCfg" nie jest już potrzebny do dalszego funkcjonowania aplikacji.)

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "AllenBradleyCIP"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Typ PLC
0 = Control/Compact/..Logix - Komunikacja ze sterownikami PLC typu ControlLogix, CompactLogix lub innymi typami ..Logix.
1 = Micro850/870 firmware21- - Komunikacja ze sterownikami PLC typu Micro850 lub Micro870 z nieaktualnym oprogramowaniem sprzętowym 21.
To oprogramowanie sprzętowe nie pozwala na odbieranie wielu zmiennych jednocześnie (MultiRead) i dlatego każda zmienna musi być przesłana w osobnej wiadomości (SingleRead).
2 = Micro850/870 firmware22+ - Tak samo jak typ 1, ale z nowszym oprogramowaniem sprzętowym 22 i nowszym.
Umożliwia odczyt wielu zmiennych w jednej wiadomości (MultiRead).
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela
Wytwórz PmaCommMsg dla wczytania zmiennych ze sterownika PLCWytworzy obiekt PmaCommMsg, który umożliwia wczytanie nazw wszystkich zmiennych ze sterownika PLC i zapisze uzyskaną listę do pliku "ABradleyVarCfg.txt".
Wytwórz panel do uruchomienia i wczytania nazw zmiennych ze sterownika PLC.Z panelu można obsługiwać wykonanie metody Run i jest również widoczna lista zmiennych po pomyślnym zakończeniu komunikacji.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.