Promotic

Konfiguracja wstępna "PmABradleyCIP - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmABradleyCIP.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / Allen Bradley - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt PmaComm z obiektami podrzędnymi PmaCommGroup a PmaCommMsg.Zakończenie ustawień oraz konfiguracja komunikacji: Po wytworzeniu takie konfiguracji wstępnej jest konieczne uruchomić aplikację. Przez to zostanie wywołana metoda Run w obiekcie PmaCommMsg w zdarzeniu onStart. Wytworzy ona w zdarzeniu onEndOfTransfer plik ABradleyVarCfg.txt w ścieżce $.path("cfg"). Plik zawiera strukturę drzewiastą zmiennych wytworzonych w sterowniku PLC przez projektanta. (Po wytworzeniu pliku "ABradleyVarCfg.txt" obiekt PmaCommMsg nie jest już potrzebny i można go usunąć lub Zablokuj obiekt przy uruchomieniu.)

Po zatrzymaniu aplikacji można w obiekcie PmaCommGroup wytworzyć zmienne, które przy pomocy konfiguratora Nazwa należy podłączyć do wymaganej zmiennej w sterowniku PLC.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Adres sieciowyAdres sieciowy (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytwórz PmaCommMsg dla wczytania zmiennych ze sterownika PLCWytworzy obiekt PmaCommMsg, który umożliwia wczytanie nazw wszystkich zmiennych ze sterownika PLC i uzyskaną listę zapisze do pliku "ABradleyVarCfg.txt".
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.