Promotic

Konfiguracja wstępna "PmABradleyDF1 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem poprzez protokół DF1 (dla Micrologix1000 ..)"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmABradleyDF1 - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół DF1.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / Allen Bradley - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa rodzaje podłączenia urządzenia z komputerem:
- po łączu szeregowym komputera (RS232/RS485..)
- poprzez Ethernet za pomocą konwertera RS232/Ethernet

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmABradleyDF1 - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół DF1..
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "AllenBradleyDF1"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi jednocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Typ danych protokołuWyłącznie dla Ethernetu. Określa wygląd danych protokołu. Można wybrać:
Dane takie same jak dla łącza szeregowego - Opcję tą można wybrać na przykład jeżeli urządzenie jest wyposażone w łącze szeregowe i przy pomocy konwertera RS232/Ethernet jest podłączone do Ethernetu. Jeżeli konwerter nie zmienia transmitowanych danych, wtedy można w ten prosty sposób komunikować się poprzez Ethernet z urządzeniem, które nie posiada wyjścia Ethernet.
Zakapsułkowanie do EtherNet/IP - opcja ta jest na przykład dla sterowników PLC MicroLogix z wyjściem Ethernet.
Numer portu w sterowniku PLCTylko dla "Zakapsułkowanie do EtherNet/IP".
Domyślną wartością jest 1.
Numer slotu w sterowniku PLCTylko dla "Zakapsułkowanie do EtherNet/IP".
Domyślną wartością jest 0.
Adres PLCAdres sterownika PLC, z którym m abyć prowadzona komunikacja. Sterownik PLC ma często ustawiony adres na wartość 0.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Adres PLC" zostanie ustawiony na daną wartość.
Master adres (SRC)Numer stacji PROMOTIC, na przykład 0.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Parametry > Parametry protokołu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Typ sumy kontrolnej
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Parametry > Parametry protokołu" zostanie ustawiony na daną wartość.
BCC
CRC
Link ProtocolLink Protocol
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Parametry > Parametry protokołu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Full-duplex
Half-duplex
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
O-Output
I-Input
B-Binary
N-Integer
F-Float
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.