Update cookies preferences
Promotic

Makro wyrażenie $.path

Opisywane makro wyrażenie przedstawia pełną ścieżkę do foldera lub do pliku.
od wersji Pm8.3.4 jest dane makro wyrażenie w iększości zastąpiony ścieżką rozpoczynającą znakiem # - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Makro wyrażenie nadal działa lecz jego zastosowanie jest wskazane tylko w specjalnych przypadkach, kiedy należy wytworzyć Microsoft ścieżkę w ramach złożonego makro wyrażenia.

Składnia:
$.path("type","file")
- type = określenie typu ścieżki
- file = (opcjonalne) określenie pliku (lub dalszej części ścieżki)

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $path.type:file

Typ ścieżki może być jednym z następujących:

$.path("pm") - Ścieżka do foldera systemu PROMOTIC (zazwyczaj np. C:\Promotic\PmVXXYY/).


$.path("pmres") - Ścieżka do foldera zasobów PROMOTIC (zazwyczaj np. C:\Promotic\PmVXXYY\Resource/).


$.path("app") - Ścieżka do foldera aplikacji PROMOTIC.


$.path("appres") - Ścieżka do foldera zasobów (obrazki, dźwięki, ...) aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)").


$.path("data") - Ścieżka do foldera plików z danymi aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #data: - do plików z danymi"). Omawiana ścieżka jest odpowiednim miejscem do zapisywania jakichkolwiek plików z danymi aplikacji.


$.path("cfg") - Ścieżka do foldera plików konfiguracyjnych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #cfg: - do plików konfiguracyjnych"). Omawiana ścieżka jest odpowienim miejscem do zapisywania plików, które zawierają informacje konfiguracyjne (informacje które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od $.path("data")).


$.path("temp") - Ścieżka do foldera plików tymczasowych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > #temp: - do plików tymczasowych").


$.path("win") - Ścieżka do foldera Windows (np. c:/windows/).


$.path("winsys") - Ścieżka do foldera systemowego Windows (np. c:/windows/system32/).


Przykład:
$.path("appres","tank.bmp")
rezultatem jest na przykład C:\Promotic\Apps/Kotlownia/Resource/tank.bmp
$.path("pmres","Img/Tank020.svg")
rezultatem jest na przykład C:\Promotic\PmVXXYY\Resource\Img/Tank020.svg
$.path("data","Db/db1.mdb")
rezultatem jest na przykład C:\Promotic\Apps/Kotlownia/Data/Db/db1.mdb
$.path("win")
rezultatem jest na przykład C:/Windows/
© MICROSYS, spol. s r.o.