Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $const - przestarzałe

Omawiane makro wyrażenie przedstawia bezpośradnio tekst wpisany do makro wyrażenia. Takie makro wyrażenie ma sens tylko w złożonych makro wyrażeniach (makrach wpisanych jedno za drugim). Takie rozwiązanie umożliwia przy wpisaniu większej ilości wyrażeń za sobą kombinować stałe i zmienne części wypadkowego łańcucha tekstowego.
 
To makro wyrażenie jest przestarzałe a zamiast tego można zastosować na przykład $.join lub $.expr.
 
Przykład:
$text.app:boil$const:123

- Jeżeli pod indentyfikatorem textu boil jest wpisany tekst narodowy "Kociol", wtedy wynikiem całego złożonego makra jest tekst "Kociol123".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice