Update cookies preferences
Promotic

Makro wyrażenie $const - przestarzałe

Omawiane makro wyrażenie przedstawia bezpośradnio tekst wpisany do makro wyrażenia. Takie makro wyrażenie ma sens tylko w złożonych makro wyrażeniach (makrach wpisanych jedno za drugim). To umożliwia przy wpisaniu większej ilości makro wyrażeń za sobą kombinować stałe i zmienne części wypadkowego łańcucha tekstowego.

To makro wyrażenie jest przestarzałe a zamiast tego można zastosować na przykład $.join lub $.expr.

Przykład:
$text.app:boil$const:123
- Jeżeli pod indentyfikatorem textu boil jest wpisany lokalizowany tekst "Kociol", wtedy wynikiem całego złożonego makra jest tekst "Kociol123".
© MICROSYS, spol. s r.o.