Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaAlarmGroup - alarmní skupina"

Vytvoří objekt PmaAlarmGroup se skupinou přednastavenou na Alarmy a jedinou položkou alarm0 v seznamu položek.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Alarms".
Identifikátor alarmní skupinyJednoznačný identifikátor alarmní skupiny v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyzobrazovaný název alarmní skupiny. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna alarmní skupina.
Typ uloženíTyp uložení historie:
Neukládat
Textový soubor (*.al)
dBase III soubor (*.dbf)
MS SQL databáze
Oracle databáze
MySQL databáze
FireBird databáze
Vzdálené napojení přes Web
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz karta "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
Rodičalarm položky (objekty PmAlarmItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie alarmní skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité alarmní skupiny v rámci rodičovské skupiny.
Oblast (area)Označení oblasti, do které alarmní skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm položky jednoho objektu PmaAlarmGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmaAlarmGroup data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
S obrazy pro prohlížení stavů a historie alarmůVytvoří i obrazy pro prohlížení stavů a historie alarmů napojené na tuto skupinu
Ne - Cesty k těmto prohlížečům mohou být nastaveny později v konfigurátorech Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie.
Ano - Obrazy budou vytvořeny jako podobjekty samotného objektu PmaAlarmGroup.
Umístěné v jiné části aplikace - Nastavení cesty k obrazům prohlížečů v konfigurátorech: Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie.
Prohlížeč stavu
Prohlížeč historie
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.08: Rozšíření možností použití a registrace prohlížeče stavů a historie. Oprava připojení k podporovaným databázím.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice