Promotic

Předkonfigurace "PmaAlarmGroup - skupina alarmů"

Vytvoří objekt PmaAlarmGroup se skupinou přednastavenou na Alarmy a jedinou položkou alarm0 v seznamu položek.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Alarms".
Identifikátor skupiny alarmůJednoznačný identifikátor skupiny alarmů v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyzobrazovaný název skupiny alarmů. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - v tom případě se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna skupina alarmů.
Typ uloženíTyp uložení historie:
Neukládat
Textový soubor (*.al)
dBase III soubor (*.dbf)
MS SQL databáze
Oracle databáze
MySQL databáze
PostgreSQL databáze
FireBird databáze
Vzdálené připojení přes Web
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Oblast (area)Označení oblasti, do které skupina alarmů patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm položky jednoho objektu PmaAlarmGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, pokud více objektů Skupina ukládá data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
Rodičalarm položky (objekty PmAlarmItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie skupiny alarmů. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité skupiny alarmů v rámci rodičovské skupiny.
S obrazy pro prohlížení stavů a historie alarmůVytvoří i obrazy pro prohlížení stavů a historie alarmů napojené na tuto skupinu
Ne - Cesty k těmto prohlížečům mohou být nastaveny později v konfigurátorech Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie.
Ano - Obrazy budou vytvořeny jako podobjekty samotného objektu PmaAlarmGroup.
Umístěné v jiné části aplikace - Nastavení cesty k obrazům prohlížečů v konfigurátorech: Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie.
Prohlížeč stavu
Prohlížeč historie
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Viz také:

Historie:
Pm9.00.08: Rozšíření možností použití a registrace prohlížeče stavů a historie. Oprava připojení k podporovaným databázím.
© MICROSYS, spol. s r. o.