Update cookies preferences
Promotic

Logické skupiny - konfigurační okno

Popis:
Definice seznamu všech logických skupin aplikace. Do logické skupiny se objekt přiřadí v konfigurátoru "Člen logických skupin". Objekt může být ve více skupinách současně. Logické skupiny podle svého druhu slouží k různým účelům. V principu umožňují aplikaci rozčlenit objekty do libovolného množství logických skupin, nezávisle na hierarchické uspořádaní aplikace. Logické skupiny mají v aplikaci globální charakter a jsou identifikovány jednoznačným textovým identifikátorem (jedinečný v rámci logických skupin).

Druhy logických skupin:
- Viewers: Logická skupina objektů určených pro prohlížení (pro objekty PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, atd.). Do této skupiny by se měly zaregistrovat všechny zobrazitelné objekty, které mají být v runtime vybírány ze seznamu metodou Pm.FindViewers. Tato logická skupina slouží k vytváření nabídek (menu) pro navigaci mezi prohlížeči objektů (přepínaní obrazů, alarmů, eventů, reportů, atd.).
Objekt se zaregistruje do tohoto typu skupiny při spuštění aplikace (pokud to má objekt zadáno v konfigurátoru "Člen logických skupin"). Za běhu runtime se seznam zaregistrovaných objektů v těchto logických skupinách nemění.
- Další typy logických skupin zatím nejsou implementovány. Připravují se například:
- logické skupiny objektů, které budou v runtime zakázány (zobecnění konfigurátoru "Zakázat objekt při spuštění aplikace")
- logické skupiny objektů k libovolnému projektanskému použití.
- logické skupiny datových objektů pro perzistentní uložení.
- atd.

Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmaRoot > Ostatní".
Konfigurátory:
Seznam logických skupinEditovatelný seznam logických skupin. Logická skupina se parametrizuje v konfiguračním okně "Logická skupina".
Tlačítka:
NováVytvoří novou logickou skupinu.
EditaceEditace vybrané logické skupiny.
SmazatSmazání vybrané logické skupiny
NahoruLze libovolně měnit pořadí logických skupin. Po stisknutí tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí logických skupin. Po stisknutí tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
Poznámka:
V aplikaci se obvykle používá jedná společná logická skupina typu Viewers (s identifikátorem menu), sloužící pro zobrazení základních nabídek se seznamem prohlížečů objektů (obrazů, stavů a historie alarmů, eventů nebo reportů). Tato logická skupina vznikne automaticky při konverzi ze starší verze PROMOTIC nebo u nové aplikace díky předkonfiguraci nové aplikace. Pokud nestačí globální nabídka všech prohlížečů (mimo možnost volit typ prohlížeče), pak lze vytvořit potřebný počet logických skupin typu Viewers (např. menu1, menu2, atd.).

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.