Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaWorkspace"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoří Pma objekt se základním přednastavením
- Obrazy (PmaPanel): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Pracovní plochy (PmaWorkspace): Předkonfigurovaný objekt PmaWorkspace

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.