Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Pracovní plochy (PmaWorkspace)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
Seznam předkonfigurací:
- PmaWorkspace - Pracovní plocha: Vytvoří pracovní plochu (objekt PmaWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.
- Workspace s nástrojovou lištou: Pracovní plocha a podobjekt PmaPanel předkonfigurovaný jako nástrojová lišta.
- Workspace s podrámci umístěnými vodorovně: Pracovní plocha s podrámci umístěnými vodorovně a podobjekty PmaPanel
- Workspace s horním rámem pro toolbar a spodním rozděleným do podrámců umístěných vodorovně: Pracovní plocha rozdělená na horní, levý a pravý podrámec s podobjekty PmaPanel.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice