Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Pracovní plochy (PmaWorkspace)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).
Seznam předkonfigurací:
- PmaWorkspace - Pracovní plocha: Vytvoří pracovní plochu (objekt PmaWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.
- Workspace s nástrojovou lištou: Pracovní plocha a podobjekt PmaPanel předkonfigurovaný jako nástrojová lišta.
- Workspace s podrámy umístěnými vodorovně: Pracovní plocha s podrámy umístěnými vodorovně a podobjekty PmaPanel
© MICROSYS, spol. s r.o.