Promotic

Předkonfigurace "PmaWorkspace - Pracovní plocha"

Vytvoří pracovní plochu (objekt PmaWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Workspace".
Bude hlavním oknem aplikacePokud je zatrženo, pak vytvořený objekt PmaWorkspace bude představovat hlavní okno aplikace.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Hlavní okno aplikace".
Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Zobrazovaný název okna".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
© MICROSYS, spol. s r. o.