Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWorkspace - Obszar roboczy"

Wytworzy obszar roboczy (obiekt PmaWorkspace)bez żadnych dodatkowych okien i ustawień.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Workspace".
Zostanie głównym oknem aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy wytworzony obiekt PmaWorkspace będzie przedstawiać główne okno aplikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaWorkspace > Workspace > Główne okno aplikacji" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wyświetlana nazwa oknaTekst, wyświetlony w nagłówku okna obszaru roboczego.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
W trybie PmFree system dołączy do nazwy okna na początek słowo "Promotic" (jeżeli nazw anie rrozpoczynała się już tym słowem).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaWorkspace > Workspace > Wyświetlana nazwa okna" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
© MICROSYS, spol. s r.o.