Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO"

Wytworzy obiekt PmaAdo.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PmaAdo".
Typ podłączanej bazy danych
dBase
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
SQL Server Compact
Oracle
MySQL
Firebird
PostgreSQL
Inna baza danych
Parametry podłączenia do bazy danychParametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego ADO ConnectionString. Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.). Uwaga: Forma tego łaćucha odbiega od większości podobnych łańcuchów w systemie PROMOTIC, wartość jest oddzielona od nazwy "znakiem równości" (=), a nie znakiem "dwukropek" (:). Dane z przypisaną wartością są tutaj oddzielone średnikiem, na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DbConnectionString.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wartości można ustawiać ręcznie, lub je można wytworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie, który otworzy okno dla Parametry podłączenia do bazy danych (connection string).
Parametry te nie muszą być zawsze ważne (w najczęściej stosowanych przypadkach), zależy to od wybranego dostawcy połączenia ADO Provider.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaAdo > ADO > Parametry podłączenia do bazy danych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzy DTI metody projektanta interfejsuWytworzyć główne i pomocnicze metody do pracy z tabelą w bazie danych

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.