Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podobiekty obiektu PmaEventGroup"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaPanel - Grafika użytkownika: Wytworzy obiekt typu PmaPanel.
- Panel przeglądarki historii eventów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką eventów konkretnej grupy PmaEventGroup

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.