Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaComm - Komunikacja"

Wytworzy obiekt PmaComm lub kompleksową konfigurację wstępną o kilka obiektów.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.