Promotic

Konfiguracja wstępna "Pm3964 - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego Pm3964 - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC SIMATIC poprzez protokół 3964, 3964R lub RK-512.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / 3964 oraz RK512".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna dla łącza szeregowego.
W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również Pm3964 - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC SIMATIC poprzez protokół 3964, 3964R lub RK-512..
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Wytworzyć przykładów danych testowych dla RK512Wytworzyć przykładów danych testowych dla RK512
Wytworzyć przykładów danych testowych dla 3964, 3964RWytworzyć przykładów danych testowych dla 3964, 3964R

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.