Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Protokoły i inne środki komunikacji"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracje wstępne w opisywanej grupie wytworzy obiekt (lub pakiet obiektów), które posiadają wymaganą funkcjonalność. Założenie jest możliwe w obiektach PmaFolder, PmaRoot, i tylko niektóre w obiekcie PmaPanel. Po wyborze konfiguracji wstępnej jest wytworzony nowy obiekt (zazwyczaj PmaFolder lub PmaPanel), w którym mogą zostać wytworzone następne obiekty podległe i wszystkie te obiekty są ustawione w ten sposśb, aby spełniały odpowiednią funkcjonalność.
Wytworzenie obiektów przy pomocy konfiguracji wstępnej jest o wiele prostsze niż wytwarzanie obiektów wyborem z grupy Podstawowa, gdzie wytwarzane obiekty są "puste" i jest konieczne ich odpowiednia konfiguracja.
Lista konfiguracji wstępnych:

Protokoły i inne środki komunikacji
- OPC: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmOpcUaClient oraz PmOpcDaClient
- PmChar Konfigurowalny protokół: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmChar.
- Modbus: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmModbusMr oraz PmModbusSl.
- M-BUS: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmMBus.
- S-BUS: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmSBUS.
- S7: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmS7.
- 3964 oraz RK512: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego Pm3964.
- IEC8705: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmIEC8705.
- IEC62056: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmIEC62056.
- DNP3: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmDNP3.
- BACnet: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmBACnet.
- KNX: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmKNX.
- SNMP: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmSNMP.
- Sigfox: Możliwości komunikacji z usługą Sigfox
- MQTT: Możliwości komunikacji z brokerem poprzez protokół MQTT
- REST API: Konfiguracje wstępne w grupie "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji"
- SMS: Konfiguracje wstępne w grupie "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / SMS"
- HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, tekst: Konfiguracje wstępne w grupie "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, tekst"
- FTP protokół komunikacyjny: Konfiguracje wstępne w grupie "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / FTP protokół komunikacyjny"
- Email: Konfiguracje wstępne w grupie "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Email"
- DALI: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmChar.
- HART: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmChar.
- NET0: Konfiguracje wstępne dla drivera komunikacyjnego PmNET0.
© MICROSYS, spol. s r.o.