Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Protokoly a jiné komunikace"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace v této skupině vytvoří objekt (nebo sadu objektů), které mají nějakou požadovanou funkčnost. Založení lze v objektech PmaFolder, PmaRoot a pouze některé v objektu PmaPanel. Po zvolení předkonfigurace se vytvoří nový objekt (obvykle PmaFolder nebo PmaPanel), ve kterém mohou být vytvořeny další podobjekty a všechny jsou nastaveny tak, aby plnili danou funkčnost.
Vytvoření objektů z předkonfigurace je proto mnohem jednodušší než vytváření objektů volbou ze skupiny Základní, kdy se tvoří objekty "prázdné" a je nutno je teprve příslušně konfigurovat.
Seznam předkonfigurací:

Protokoly a jiné komunikace
- OPC: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmOpcUaClient a PmOpcDaClient
- PmChar konfigurovatelný protokol: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmChar.
- Modbus: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmModbusMr a PmModbusSl.
- M-BUS: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmMBus.
- S-BUS: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmSBUS.
- S7: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmS7.
- 3964 a RK512: Předkonfigurace pro komunikační ovladač Pm3964.
- IEC8705: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmIEC8705.
- IEC62056: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmIEC62056.
- DNP3: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmDNP3.
- BACnet: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmBACnet.
- KNX: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmKNX.
- SNMP: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmSNMP.
- Sigfox: Možnosti komunikace se službou Sigfox
- MQTT: Možnosti komunikace s brokerem protokolem MQTT
- REST API: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace"
- SMS: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / SMS"
- HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, text: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, text"
- FTP komunikační protokol: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / FTP komunikační protokol"
- Email: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Email"
- DALI: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmChar.
- HART: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmChar.
- NET0: Předkonfigurace pro komunikační ovladač PmNET0.
© MICROSYS, spol. s r.o.