Promotic

Předkonfigurace ve skupině "IEC62056"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- PmIEC62056 - Minimální sestava objektu PmaComm: Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC62056
- PmIEC62056 - Sestava komunikace s daty a obrazem: Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC62056 s testovacím obrazem

Historie:
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.