Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmIEC62056 - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC62056
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / IEC62056 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace pro Ethernet nebo pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmIEC62056 - Ovladač pro komunikaci protokolem normy IEC 62056.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako jméno počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnota může být změněna metodou OpenPort. Hodnota může být zjištěna GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Timeout příjmu odpovědiČas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).

Historie:
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice