Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BaudRate - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Komunikační rychlost sériové linky.
Syntaxe:
Long BaudRate
Volání:
n = oComm.BaudRate
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rychlost" tohoto objektu.
 
Standardní hodnoty jsou: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 boud.

Lze zadat také jiné hodnoty rychlosti, pokud je daný komunikační hardware podporuje.

 
Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice