Promotic

Dtr - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Hodnota signálu DTR sériové linky.
Syntaxe:
Long Dtr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Řízení DTR signálu" tohoto objektu.
 
Standardní hodnoty jsou 0 a 1. Čtení této hodnoty není implementováno.
Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
oComm.Dtr = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.