Promotic

Předkonfigurace ve skupině "HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, text"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:

XML, CSV, text:
- HttpRequest - Příjem nebo odeslání (GET, POST): HttpRequest příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST

CSV:

SOAP:
- SOAP - výměna zpráv založených na XML: Výměna zpráv založených na XML pomocí HttpRequest metodou POST

JSON:
- HttpRequest - Příjem dat ve formátu JSON: HttpRequest příjem a zpracování dat ve formátu JSON
© MICROSYS, spol. s r.o.