Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s průmyslovýmy routery eWON - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / eWON - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace umožňuje exportovat a zpracovat data ze zadané proměnné v požadovaném formátu a časovém rozsahu.

Pro testování a zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovaný parametr příkazu. Sestavený parametr je zobrazen v textu a lze jej dodatečně upravit. (Další možnosti a parametry jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.)

Voláním metody "RequestData" (objektu PmaFolder) s příslušnými parametry je vyvolána událost onStep objektu PmaSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se zařízením. (Přístupové jméno a heslo je uvedeno ve výchozím nastavení: adm a adm) Zpracování přijatých dat proběhne v metodě "ReplyCsv", kterou lze požadovaným způsobem upravit.

Předkonfigurace byla testována pomocí nástroje eCatcher (ke stažení na stránkách výrobce), který inicializuje vzdálený přístup přes síť Talk2M VPN a umožňuje připojení ke všem zařízením napojených na konkrétní eWON router.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "eWon"
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
Název proměnnéNázev požadované proměnné v zařízení.
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice