Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s průmyslovýmy routery eWON - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / eWON - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace umožňuje exportovat a zpracovat data ze zadané proměnné v požadovaném formátu a časovém rozsahu.

Pro testování a zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovaný parametr příkazu. Sestavený parametr je zobrazen v textu a dodatečně ho lze upravit. (Další možnosti a parametry jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.)

Voláním metody "RequestData" (objektu PmaFolder) s příslušnými parametry je vyvolána událost onStep objektu PmaSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu pro komunikaci se zařízením. (Přístupové jméno a heslo je uvedeno ve výchozím nastavení: adm a adm) Zpracování přijatých dat proběhne v metodě "ReplyCsv", kterou lze požadovaným způsobem upravit.

Předkonfigurace byla testována pomocí nástroje eCatcher (ke stažení na Web stránkách výrobce), který inicializuje vzdálený přístup přes síť Talk2M VPN a umožňuje připojení ke všem zařízením napojených na konkrétní eWON router.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "eWon"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")
Název proměnnéNázev požadované proměnné v zařízení.
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.