Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s průmyslovýmy routery eWON - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / eWON PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace umožňuje exportovat a zpracovat data ze zadané proměnné v požadovaném formátu a časovém rozsahu.
 
Pro testování a zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovaný parametr příkazu. Sestavený parametr je zobrazen v textu a je možné jej dodatečně upravit. (Další možnosti a parametry jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.)
 
Voláním metody RequestData (objektu PmFolder) s příslušnými parametry je spuštěna událost onStep objektu PmSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se zařízením. (Přístupové jméno a heslo je uvedeno ve výchozím nastavení: adm a adm) Zpracování přijatých dat proběhne v metodě ReplyCsv, kterou lze požadovaným způsobem upravit.
 
Předkonfigurace byla testována pomocí nástroje eCatcher (ke stažení na stránkách výrobce), který inicializuje vzdálený přístup přes síť Talk2M VPN a umožňuje připojení ke všem zařízením napojených na konkrétní eWON router.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "eWon"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).
Název proměnnéNázev požadované proměnné v zařízení.
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice