Promotic

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s průmyslovýmy routery eWON - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / eWON - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace umožňuje exportovat a zpracovat data ze zadané proměnné v požadovaném formátu a časovém rozsahu.

Pro testování a zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovaný parametr příkazu. Sestavený parametr je zobrazen v textu a lze jej dodatečně upravit. (Další možnosti a parametry jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.)

Voláním metody "RequestData" (objektu PmaFolder) s příslušnými parametry je vyvolána událost onStep objektu PmaSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se zařízením. (Přístupové jméno a heslo je uvedeno ve výchozím nastavení: adm a adm) Zpracování přijatých dat proběhne v metodě "ReplyCsv", kterou lze požadovaným způsobem upravit.

Předkonfigurace byla testována pomocí nástroje eCatcher (ke stažení na Web stránkách výrobce), který inicializuje vzdálený přístup přes síť Talk2M VPN a umožňuje připojení ke všem zařízením napojených na konkrétní eWON router.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "eWon"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Název proměnnéNázev požadované proměnné v zařízení.
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.