Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "eWON - Komunikace s cloudovou službou eWON Talk2M pomocí rozhraní M2Web API - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace eWON.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / eWON - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s vnořenými objekty:
Comm - (objekt PmaFolder) svým rozhraním umožňuje komunikovat se zvolený zařízením přes cloudovou službu
View - (objekt PmaFolder) umožňuje vyhledat připojená zařízení (eWONy), vyčíst názvy proměnných a jejich aktuální hodnoty, zapsat do jedné nebo více proměnných novou hodnotu.
data1 - (objekt PmaData) objekt připravený pro zpracování dat proměnných konkrétního zařízení
Timer - (objekt PmaTimer) objekt připravený pro periodickou komunikaci


V metodě "GetAuthentication" objektu PmaFolder jsou uvedeny všechny přihlašovací údaje pro přístup ke cloudové službě.


Comm - PmaFolder Tento objekt má komunikační rozhraní v podobě tří metod:
RequestEwons - pro získání seznamu zařízení
RequestGetCsvData - pro zjištění aktuálního stavu všech proměnných konkrétního zařízení
RequestSetCsvData - pro zápis hodnot do jedné nebo více proměnných konkrétního zařízení

Podobjektem této složky je objekt PmaSequencer který zajistí samotnou komunikaci. Výsledek úspěšné komunikace pak předá ke zpracování do metody ReplyEwons, ReplyGetCsvData nebo ReplySetCsvData objektu který mu byl v parametru oRcv předán. Příslušná metoda musí v tomto objektu existovat.


View - PmaFolder Objekt PmaFolder má metody, které vyžaduje komunikační rozhraní výše popsaného objektu Comm. Metody pro zpracování přijatých dat Reply ... zapisují do proměnných pomocného podobjektu data. Ty pak slouží pro zpracování a zobrazení vrácených hodnot v obrazu. Pro testování a zobrazeni přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovanou metodu a parametr příkazu. Umožňuje také zjistit nastavení a exportovat seznam proměnných vybraného eWON pro budoucí parametrizaci a import proměnných do objektu data1.


data1 - PmaData Objekt data1 je svým rozhraním připraven ke zpracování dat přijatých v metodě ReplyGetCsvData a ReplySetCsvData. Metodu RequestGetCsvData lze volat bez parametru, ale metoda "RequestSetCsvData" je připavena pouze pro změnu hodnoty v jedné proměnné (parametry itemName a itemVal).

Pro správnou funkci objektu data1 je nutno:
- V metodě "eWonAuth" uvést název konkrétního zařízení (eWONu) s jeho přihlašovacím jménem a heslem. Tyto údaje jsou k dispozici v obrazu PanelTest po úspěšné komunikaci metodou getcsvdata s konkrétním vybraným eWONem
- Vytvořit seznam proměnných shodných s názvy proměnných vybraného eWONu. Tyto proměnné lze naimportovat do objektu v kartě "Data" ze souboru DataVars.csv. Ten se vytvoří po stisknutí tlačítka "Export Settings" v obrazu PanelTest po úspěšné komunikaci metodou getcsvdata s konkrétním vybraným eWONem.


Timer1 - PmaTimer Umožňuje periodickou obnovu aktuálních dat voláním metody "RequestGetCsvData" objektu data1.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "eWonM2Web"
Identifikátor účtu službypřidělený identifikační kód účtu služby
Název účtuUživatelský název účtu
UživatelPřihlašovací jméno k účtu
HesloPřihlašovací heslo k účtu
Ukázka komunikaceVytvoří složku View pro názorné testování komunikace
Data pro čtení hodnot proměnnýchVytvoří objekty data1 a Timer1 pro načtení hodnot proměnných

Historie:
Pm8.03.29: Komunikace s cloudovou službou eWON Talk2M pomocí rozhraní M2Web API
© MICROSYS, spol. s r.o.