Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "HttpRequest - Příjem nebo odeslání (GET, POST)"

HttpRequest příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, text".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaSequencer a PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Objekt PmaFolder má metody RequestGet a RequestPost pro spuštění komunikace. Tyto metody volají metodu Add objektu PmaSequencer, kde v druhém prarametru je zadán způsob komunikace (GET nebo POST) ve třetím je URL adresa zdroje dat a ve čtvrtém (v případě metody POST) je obsah odeslaných dat. Další metody ReplyXml, ReplyTxt a ReplyCsv jsou podle typu opovědi určeny ke zpracování přijatých dat.

Testovací obraz PmaPanel umožňuje spustit metody RequestGet nebo RequestPost a zobrazit nezpracovaná přijatá data.

Objekt PmaSequencer je nakonfigurován tak, aby každá komunikace probíhala mimo hlavní pracovní vlákno aplikace PROMOTIC. V události onStep je pak vytvořen ActiveX objekt Microsoft.XMLHTTP, kterému jsou v metodě "open" předánány příslušné parametry pro komunikaci v synchronním režimu. Pak následuje metoda "send", která příjme nebo odešle data. Přijatá data, lze dále podle potřeby zpracovat. Přenos je ukončen metodou abort.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "HttpRequest"
Příjem dat (GET)
URL adresa pro příjem dat (GET)Síťová nebo lokální adresa zdroje dat, například v podobě: http://localhost/data/exam.xml
Způsob zpracování dat
XML - parser (přednastaveno)
Text
CSV - file
Zaslání dat (POST)
URL adresa pro zaslání dat (POST)Síťová nebo lokální adresa zdroje dat, například v podobě: http://localhost/data/exam.xml
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.