Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "HttpRequest - Příjem dat ve formátu JSON"

HttpRequest příjem a zpracování dat ve formátu JSON
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / XML, JSON, CSV, text".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace vytvoří hlavní PmFolder a dvě vnořené podsložky:
Commun - umožní komunikaci na zadané url adrese jejiž obsahem je formát JSON
Test - vytvoří servisní obrazovku pro testování url adres
 

Commun - PmFolder

Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač. Objekt PmFolder má metodu StartReceive pro spuštění komunikace. Ta má parametry:

msgId - uživatelský identifikátor komunikace
msgUrl - je URL adresa zdroje dat
msgPar - uživatelský parametr zprávy
oRcv - je objekt, kterému bude do metody onReceive předán výsledek komunikace. V tomto objektu musí být metoda onReceive, která umí přijatá data zpracovat.
Tyto parametry jsou předány metodě Add objektu PmSequencer.

Objekt PmSequencer je nakonfigurován tak, aby každá komunikace probíhala mimo hlavní pracovní vlákno aplikace PROMOTIC. V události onStep je pak vytvořen ActiveX objekt "Microsoft.XMLHTTP", kterému jsou v metodě open předánány příslušné parametry pro komunikaci v synchronním režimu. Pak následuje metoda send, která příjme nebo odešle data. Přijatá data, lze dále podle potřeby zpracovat. Přenos je ukončen metodou abort.

 

Test - PmFolder

Podobjekt Test s obrazem a daty slouží k testování komunikace. V metodě onReceive je realizováno zpracování chyb z komunikace a naznačeno možné zpracování přijatých dat. V metodě obrazu GetMsgList jsou uvedeny tři funkční url adresy s identifikátory, které je možné v obraze zvolit a otestovat komunikaci. V samotném obraze lze také testovat jakoukoliv url adresu zadanou v objektu PmiText Msg Url address:
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "JsonHttpReq"

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice