Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "HttpRequest - Příjem dat ve formátu JSON"

HttpRequest příjem a zpracování dat ve formátu JSON
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / XML, JSON, CSV, text".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující dvě vnořené podsložky:
Commun - umožní komunikaci na zadané URL adrese jejiž obsahem je formát JSON
Test - vytvoří servisní obrazovku pro testování URL adres
 

Commun - PmaFolder

Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač. Objekt PmaFolder má metodu StartReceive pro spuštění komunikace. Metoda má parametry:

msgId - uživatelský identifikátor komunikace
msgUrl - je URL adresa zdroje dat
msgPar - uživatelský parametr zprávy
oRcv - je objekt, kterému bude do metody onReceive předán výsledek komunikace. V tomto objektu musí být metoda "onReceive", která umí přijatá data zpracovat.

Tyto parametry jsou předány v metodě Add objektu PmaSequencer.

Objekt PmaSequencer je nakonfigurován tak, aby každá komunikace probíhala mimo hlavní pracovní vlákno aplikace PROMOTIC. V události onStep je pak vytvořen ActiveX objekt "Microsoft.XMLHTTP", kterému jsou v metodě "open" předánány příslušné parametry pro komunikaci v synchronním režimu. Pak následuje metoda "send", která příjme nebo odešle data. Přijatá data, lze dále podle potřeby zpracovat. Přenos je ukončen metodou abort.

 

Test - PmaFolder

Podobjekt Test s obrazem a daty slouží k testování komunikace. V metodě "onReceive" je realizováno zpracování chyb z komunikace a naznačeno možné zpracování přijatých dat. V metodě obrazu GetMsgList jsou uvedeny tři funkční URL adresy s identifikátory, které lze v obraze zvolit a otestovat komunikaci. V samotném obraze lze také testovat jakoukoliv URL adresu zadanou v objektu PmgString Msg Url address:
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "JsonHttpReq"


Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice