Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "HttpRequest - Příjem dat ve formátu JSON"

HttpRequest příjem a zpracování dat ve formátu JSON

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / HTTP - XML, JSON, CSV, SOAP, text".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující dvě vnořené podsložky:
Commun - umožňuje komunikaci na zadané URL adrese jejiž obsahem je formát JSON
Test - vytvoří servisní obrazovku pro testování URL adres


Commun - PmaFolder
Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač. Objekt PmaFolder má metodu StartReceive pro spuštění komunikace. Metoda má parametry:
msgId - uživatelský identifikátor komunikace
msgUrl - je URL adresa zdroje dat
msgPar - uživatelský parametr zprávy
oRcv - je objekt, kterému bude do metody "onReceive" předán výsledek komunikace. V tomto objektu musí být metoda "onReceive", která umí přijatá data zpracovat.

Tyto parametry jsou předány v metodě Add objektu PmaSequencer.
Objekt PmaSequencer je nakonfigurován tak, aby každá komunikace probíhala mimo hlavní pracovní vlákno aplikace PROMOTIC. V události onStep je pak vytvořen ActiveX objekt "Microsoft.XMLHTTP", kterému jsou v metodě "open" předánány příslušné parametry pro komunikaci v synchronním režimu. Pak následuje metoda "send", která příjme nebo odešle data. Přijatá data, lze dále podle potřeby zpracovat. Přenos je ukončen metodou abort.

Test - PmaFolder Podobjekt Test s obrazem a daty slouží k testování komunikace. V metodě "onReceive" je realizováno zpracování chyb z komunikace a naznačeno možné zpracování přijatých dat. V metodě obrazu GetMsgList jsou uvedeny tři funkční URL adresy s identifikátory, které lze zvolit v obrazu a otestovat komunikaci. V samotném obrazu lze také testovat jakoukoliv URL adresu zadanou v objektu PmgString Msg Url address:

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "JsonHttpReq"

Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.