Promotic

Konfiguracja wstępna "HttpRequest - Odbiór danych w formacie JSON"

HttpRequest odbiór i przetwarzanie danych w formacie JSON

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / HTTP - XML, JSON, CSV, tekst".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder oraz dwa wżłobione podfoldery:
Commun - umożliwia komunikację na podanym adresie URL, którego zawartość jest w formacie JSON
Test - wytworzy panel serwisowy do testowania adresów URL


Commun - PmaFolder
Główny obiekt zkonfigurowany jako driver komunikacyjny. Obiekt PmaFolder posiada metodę StartReceive do uruchomienia komunikacji. Metoda zawiera parametry:
msgId - identyfikator użytkownika komunikacji
msgUrl - to Adres URL źródła danych
msgPar - parametr użytkownika wiadomości
oRcv - to obiekt, któremu zostanie do metody onReceive przekazany wynik komunikacji. W tym obiekcie musi być metoda "onReceive", która potrafi obrobić odczytane dane.

Parametry te zostaną przekazane w metodzie Add obiektu PmaSequencer.
Obiekt PmaSequencer jest skonfigurowany tak, by każda komunikacja przebiegała poza głównym wątkiem aplikacji PROMOTIC. W zdarzeniu onStep jest później wytworzony ActiveX obiekt "Microsoft.XMLHTTP", któremu są w metodzie "open" przekazane odpowiednie parametry do komunikacji w trybie synchronicznym. Później następuje metoda "send", która pobierze lub wyśle dane. Pobrane dane można według potrzeb dalej opracowywać. Transmisja jest zakończona metodą abort.

Test - PmaFolder Podobiekt Test z panelem oraz danymi przeznaczony do testów komunikacji. W metodzie "onReceive" realizowana jest obróbka błędów z komunikacji oraz sugestia możliwego przetworzenia odczytanych danych. W metodzie panela GetMsgList znajdują się trzy poprawnie działające adresy URL z identyfikatorami, które można wybrać w panelu a następnie testować komunikację. W samym panelu można również testować dowolny adres URL określony w obiekcie PmgString Msg Url address:

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "JsonHttpReq"

Historia:
Pm8.03.19: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.