Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "HttpRequest - Odbiór danych w formacie JSON"

HttpRequest odbiór i przetwarzanie danych w formacie JSON
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / XML, JSON, CSV, text".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Konfiguracja wstępna wytworzy główny PmFolder oraz dwa wżłobione podfoldery:
Commun - umożliwi komunikację na podanym adresie url, którego zawartość jest w formacie JSON
Test - wytworzy panel serwisowy do testowania adresów url
 

Commun - PmFolder

Główny obiekt zkonfigurowany jako driver komunikacyjny. Obiekt PmFolder posiada metodę StartReceive do uruchomienia komunikacji. Ta zawiera parametry:

msgId - identyfikator użytkownika komunikacji
msgUrl - to Adres URL źródła danych
msgPar - parametr użytkownika wiadomości
oRcv - to obiekt, któremu zostanie do metody onReceive przekazany wynik komunikacji. W tym obiekcie musi znajdować się metoda onReceive, która potrafi obrobić odczytane dane.
Parametry te zostaną przekazane metodzie Add obiektu PmSequencer.

Obiekt PmSequencer jest skonfigurowany tak, by każda komunikacja przebiegała poza głównym ciągiem roboczym aplikacji PROMOTIC. W zdarzeniu onStep jest później wytworzony obiekt ActiveX "Microsoft.XMLHTTP", któremu są w metodzie open przekazane odpowiednie parametry dla komunikacji w trybie synchronicznym. Później następuje metoda send, która pobierze lub wyśle dane. Pobrane dane można wg potrzeb dalej opracowywać. Transmisja jest zakończona metodą abort.

 

Test - PmFolder

Podobiekt Test z panelem oraz danymi przeznaczony do testów komunikacji. W metodzie onReceive realizowana jest obróbka błędów komunikacji oraz sugestia możliwego przetworzenia odczytanych danych. W metodzie GetMsgList znajdują się trzy poprawnie działające adresy url z identyfikatorami, które można w panelu wybrać a następnie testować komunikację. W samym panelu można również testować dowolny adres url określony w obiekcie PmiText Msg Url address:
 
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "JsonHttpReq"

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice