Promotic

Konfiguracja wstępna "HttpRequest - Pobranie lub wysłanie (GET, POST)"

HttpRequest pobranie lub wysłanie danych przy pomocy metod GET lub POST

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / HTTP - XML, JSON, CSV, tekst".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierające obiekty PmaSequencer oraz PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


Obiekt PmaFolder posiada metody RequestGet oraz RequestPost do uruchomienia komunikacji. Każda z tych metod woła metodę Add obiektu PmaSequencer, gdzie w drugim parametrze jest określony sposób komunikacji (GET lub POST) w trzecim znajduje się Adres URL źródła danych a w czwartym (w przypadku metody POST) znajduje się zawartość wysłanych danych. Następne metody ReplyXml, ReplyTxt oraz ReplyCsv są według typu odpowiedzi przeznaczone do opracowania odczytanych danych.

Panel testowy PmaPanel umożliwia uruchomić metody RequestGet lub RequestPost oraz wyświetlić nieopracowane odczytane dane.

Obiekt PmaSequencer jest skonfigurowany tak, by każda komunikacja przebiegała poza głównym wątkiem aplikacji PROMOTIC. W zdarzeniu onStep jest później wytworzony ActiveX obiekt Microsoft.XMLHTTP, któremu są w metodzie "open" przekazane odpowiednie parametry do komunikacji w trybie synchronicznym. Później następuje metoda "send", która pobierze lub wyśle dane. Pobrane dane można według potrzeb dalej opracowywać. Transmisja jest zakończona metodą abort.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "HttpRequest"
Pobranie danych (GET)
Adres URL dla pobrania danych (GET)Adres sieciowy lub lokalny źródła danych, na przykład w formie: http://localhost/data/exam.xml
Sposób opracowywania danych
XML - parser (domyślnie)
Tekst
CSV - file
Wysłanie danych (POST)
Adres URL dla wysłania danych (POST)Adres sieciowy lub lokalny źródła danych, na przykład w formie: http://localhost/data/exam.xml
Wytwórz panel testowyWytworzy panel do testowania komunikacji wraz z wyświetleniem odczytanych danych

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.