Promotic

Předkonfigurace ve skupině "IEC8705"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- PmIEC8705 - Minimální sestava objektu PmaComm: Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC8705
- PmIEC8705 - Ethernet 104 - Sestava komunikace s daty a obrazem: Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC8705 s testovacím obrazem
© MICROSYS, spol. s r. o.