Promotic

Předkonfigurace "PmIEC8705 - Ethernet 104 - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC8705 s testovacím obrazem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / IEC8705".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel a objekt PmaComm s podobjekty PmaCommMsg a PmaCommGroup.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommIEC8705_104"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Velikost společné adresy ASDUPočet bajtů (oktetů) pro společnou adresu (ASDU Common address) dat: 1/2 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)
Velikost adresy informačního objektu ASDUPočet bajtů (oktetů) pro adresu datového objektu: 1/2/3 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2
3 (přednastaveno)
Velikost hodnoty "příčina přenosu"Počet bajtů (oktetů) hodnoty "příčina přenosu". (PmaComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmIEC8705 - Ethernet 104 - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.