Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmIEC8705 - Ethernet 104 - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC8705 s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / IEC8705 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel a objekt PmComm s podobjekty PmCommMsg a PmCommData.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommIEC8705_104"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Velikost společné adresy ASDUPočet bajtů (oktetů) pro společnou adresu (ASDU Common address) dat: 1/2 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)
Velikost adresy informačního objektu ASDUPočet bajtů (oktetů) pro adresu datového objektu: 1/2/3 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2
3 (přednastaveno)
Velikost hodnoty "příčina přenosu"Počet bajtů (oktetů) hodnoty "příčina přenosu": 1/2 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice