Promotic

Konfiguracja wstępna "PmIEC8705 - Ethernet 104 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705 z panelem testowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / IEC8705".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekty PmaPanel oraz obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommMsg oraz PmaCommGroup.
- Konfiguracja wstępna nie jest wytworzona tak, żeby działała również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommIEC8705_104"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wielkość wspólnego adresu ASDUIlość bajtów (oktetów) dla wspólnego adresu (ASDU Common address) danych: 1/2 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2 (domyślnie)
Wielkość adresu informacyjnego obiektu ASDUIlość bajtów (oktetów) dla adresu obiektu z danymi: 1/2/3 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2
3 (domyślnie)
Wielkość wartości "przyczyna transmisji"Ilość bajtów (oktetów) dla "przyczyna transmisji". (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2 (domyślnie)

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.