Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmIEC8705 - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / IEC8705".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna dla Ethernetu lub dla łącza szeregowego.
W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmIEC8705 - Driver do komunikacji poprzez protokół IEC 60870-5.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Wielkość wspólnego adresu ASDUIlość bajtów (oktetów) dla wspólnego adresu (ASDU Common address) danych: 1/2 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2 (domyślnie)
Wielkość adresu informacyjnego obiektu ASDUIlość bajtów (oktetów) dla adresu obiektu z danymi: 1/2/3 bajty (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2
3 (domyślnie)
Wielkość wartości "przyczyna transmisji"Ilość bajtów (oktetów) dla "przyczyna transmisji". (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
1
2 (domyślnie)
Link adres niniejszej stacjiLink adres komputera, na którym jest uruchomiona aplikacja PROMOTIC (PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)
Link adres drugiej stacjiLink adres stacji, z którą komunikuje aplikacja PROMOTIC:
Dla "Tryb zrównoważony (Balanced mode)": Komunikacja wyłącznie z jedną stacją. Zmienna LinkAddr w karcie "Dane-wysłanie" każdej Master wiadomości nie jest brana pod uwagę.
Dla "Tryb niezrównoważony": Ten konfigurator nie jest wyświetlany. Adres określa się w zmiennej LinkAddr w karcie "Dane-wysłanie" każdej Master wiadomości.
(PmaComm > Parametry > Parametry protokołu)

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.