Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Email"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- Zaslání mailů z aplikace: Vytvoří objekt PmaFolder s metodami a obrazem pro odesílání mailů z aplikace
- Zaslání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix: Vytvoří objekty PmaFolder, PmaSequencer a obraz pro odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix.
© MICROSYS, spol. s r.o.