Promotic

Web služba Maatrix: komunikace s mobilními aplikacemi

Systém Maatrix (viz http://www.maatrix.eu) je služba, pomocí které lze s předem definovanými uživateli (zaměstnanci, dodavatelé, ...) komunikovat pomocí mobilní aplikace. Aplikace PROMOTIC tak může umět například:
- Zasílat zprávy na mobilní aplikaci (informování o stavu aplikace).
- Posílat zprávy o havarijních situacích a služba sama již rozešle vše potřebné uživatelům a přes mobilni aplikace domluví kdo je nejblíž a kdo se má dostavit k řešení.
- Sjednávání schůzek, vybírání termínů, zadávání úkolů, atd.


Systém předpokládá, že uživatelé (mobilní aplikace Maatrix) jsou přihlášeni ke službě (konkretní šablona) provozované zákazníkem
Šablony jsou parametrizovatelné. A lze pomocí jedné šablony odesílat rozdílný obsah zprávy a také vyhodnocovat obsah případných odpovědí.
Použití šablony je v režimu free omezeno počtem odesíláných zpráv v měsíci.

Kroky nutné k zpřístupnění služby:

Uživatel - tzn. ten který má být pomocí mobilních telefonů oslovován.
a1. Zaregistrovat se na portálu Maatrix (http://www.maatrix.eu, email + heslo)
a2. Nainstalovat si mobilní aplikaci Maatrix (google play)
a3. Získat od administrátora služby "vstupenku - ticket" registrace ke službě.


Zákazník - tzn. ten který potřebuje spouštět a obsluhovat příslušnou komunikační službu, tzn. správce (projektant) aplikace PROMOTIC.
b1. Stát se uživatelem (body a1 a a2)
b2. Zaregistrujte nového zákazníka na portálu in-maatrix
b3. Vyberte a nakonfigurujte šablonu(y) ze sekce:
Šablony podle připojovaných systémů
SCADA systémy
SCADA PROMOTIC firmy MICROSYS
Šablony pro předdefinované nastavení systému PROMOTIC
b4. Nastavte licenční plán šablon (free - omezený počet zpráv v měsíci, basic, ...)
b5. Nastavte těmto šablonám typ rozhraní Interface SCADA Promotic
b6. V nastavení služby vytvořte vstupenky pro uživatele (bod a3)


Nastavení šablon a samotnou komunikaci lze ověřit z Web formuláře jednotlivých šablon.

Použití služby v systému PROMOTIC:

Pro odesílání zpráv z aplikace PROMOTIC je určena Předkonfigurace "Zaslání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix"". Předkonfigurace komunikuje se službou pomocí HTTPRequest kde "tělo zprávy" obsahuje formát dat typu JSON. Struktura těchto dat je shodná pro všechny šablony (metoda projektanta "Template_Send" objektu PmaSequencer). Adresa je: "https://in-maatrix1.com:9971".

Kódy potřebné v předkonfiguraci pro identifikaci služby (šablony) k zasílání zpráv
- Šablonám musí být povoleno rozhraní Interface SCADA Promotic (bod b5). Identifikátor rozhraní InterfaceID je devítimístný kód začínající písmeny int
- Identifikátor šablony ServiceceID - Devítimístný kód začínající písmeny srv (ID služby) použité šablony
- M2M heslo M2Mpswd - Devítimístný kód (M2M heslo) použité šablony

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.