Promotic

Předkonfigurace ve skupině "HART"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- PmChar Komunikační protokol HART: Ovládání HART sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.