Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmChar Komunikační protokol HART"

Ovládání HART sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / HART".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjekty PmaCommMsg a dále objekty: PmaPanel, PmaData a PmaSequencer.


Předkonfigurace používá pro komunikaci se sběrnicí HART komunikační ovladač PmChar. Základní komunikační rozhraní tvoří metoda vzniklého objektu PmaFolder s názvem "DataRequest", které se předají tři parametry. První parametr sId představuje hodnotu identifikátoru zařízení v síti. Druhý parametr nCmd představuje hodnota použitého příkazu. Třetí parametr onReturn představuje "callback" funkci která zpracuje přijatá data.

Pomocí testovacího obrazu je možné tlačítkem Init Devices zjistit identifikátory připojených HART zařízení. Označené zařízení lze pak otestovat některým ze příkazů 1, 2, 3 nebo 14. Průběh testovací komunikace je zobrazován v logovací části obrazu.

Viz fieldcommgroup.org
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommHART"
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.