Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "OPC"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace".
Seznam předkonfigurací:

OPC UA

OPC DA
- PmaOpcDaClient - OPC klient: Vytvoří objekt typu PmaOpcDaClient.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice