Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "IEC62056"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmIEC62056 - Minimalny zestaw obiektu PmaComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC62056
- PmIEC62056 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC62056 z panelem testowym

Historia:
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.