Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "M-BUS"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmMBus - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla nieprzedstawionego urządzenia: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
- PmMBus - Miernik Scylar - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym. Dostosowane do miernika kalorymetrycznego Scylar.
- PmMBus - Miernik Kamstrup MULTICAL 801 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym. Dostosowane do miernika Komunikacja z miernikami Kamstrup MULTICAL.
- PmMBus - Miernik Siemens WFC21 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
- PmMBus - Miernik Residia - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
- PmMBus - Miernik Danfoss - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
- PmMBus - Miernik Sontex Supercal531 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
- PmMBus - Miernik Sontex Supercal531 (2 strony rejestrów) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym do odczytu z dwu stron rejestrów
- PmMBus - Miernik Calmex - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym
© MICROSYS, spol. s r. o.