Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "FTP protokół komunikacyjny"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Transfer plików FTP (ActiveX): Panel z metodami dla FTP transferu plików (wysłania/pobrania).
© MICROSYS, spol. s r. o.