Promotic

Konfiguracja wstępna "PmMBus - Miernik Sontex Supercal531 (2 strony rejestrów) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmMBus z panelem testowym do odczytu z dwu stron rejestrów.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / M-BUS".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaComm wraz z przykładowym zestawieniem danych. Następnie jest wytworzony panel ze złożonymi Pmg obiektami do wyświetlenia ich stanu.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...).
Obiekt PmaCommMsg o nazwie "Initialize" zapewnia inicjalizację komunikacji.
W obiektach Page0 oraz Page1 są ustawione wymagane dane dwu stron rejestrów.
Period komunikacji zapewnia obiekt PmaTimer. Obiekt ten uruchamia on metodę obiektu PmaFolder o nazwie "RunComm".

Pozycje stron rejestrów tej konfiguracji wstępnej nie muszą zawsze dokładnie odpowiadać rzeczywistemu ustawieniu konkretnego urządzenia. Producent może bowiem mierzone wartości przesunąć w rejestrach na inną pozycję lub na inną stronę.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommSupercal531"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Wartości wprowadzone w konwerterze M-Bus/Ethernet.
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Filtrować znaki ECHOOkreśla, czy pierwsze odebrane dane mają zostać usunięte (odfiltrowane), ponieważ są to powtarzające się znaki nadawanej wiadomości.
Notatka: Odebrane odfiltrowane znaki ECHO są odnotowane razem z pozostałymi odebranym znakami w pozycji "/COMM/Monitor" INFO systemu. Zależne od konwertera M-BUS/RS232.
Nie (domyślnie) - Nie filtrować
Tak - Filtrować. Zostanie usuniętych tyle pierwszych znaków, ile zostało wysłane w ostatniej wiadomości. Jest konieczne ustawić, jeżeli port (konwerter) zwraca wysłane znaki.
Adres miernika, który wysyła dane (254 to adres uniwersalny)
Domyślny adres miernikaWażny adres urządzenia w ramach sieci M-Bus. Patrz: Domyślny adres miernika.
Wytwórz panel "Info o wartościach miernika"Wytworzy obiekt PmaCommMsg z panelem do stwierdzania informacji o podłączonym urządzeniu
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.